Novinky z oboru

Jaké aspekty je třeba vzít v úvahu při výběru hadice odolné proti oleji?

2022-06-24


Hadice odolné proti oleji se používají při vývoji ropných polí, strojírenské výstavbě, zdvihání a dopravě, hutnickém kování, důlních zařízeních, lodích, vstřikovacích strojích, zemědělských strojích, různých obráběcích strojích a strojích a zařízeních v různých průmyslových odvětvích, stejně jako tlakové a teplotní- přeprava oleje v automatických hydraulických systémech. (jako je minerální olej, rozpustný olej, hydraulický olej, topný olej, maziva) a kapaliny na bázi vody (jako jsou emulze, oleje, emulze, voda) a potrubí pro kapaliny.

Jaké aspekty je třeba vzít v úvahu při výběru hadice odolné proti oleji?

Různé typy oleji odolných hadic mají různé pracovní tlaky. Při výběru hadice nejprve určete pracovní tlak systému a poté zvolte pracovní tlak odpovídající hadice. Pokud je systém vystaven častým tlakovým rázům, zvyšte pracovní tlak při výběru hadice s vyšší pulzní životností. Při volbě vnitřního průměru olejivzdorné hadice je zvláště důležité zvážit velikost vnitřního průměru.

Pokud je vnitřní průměr příliš malý, zvýší se rychlost proudění média, systém se zahřeje, sníží účinnost práce a ovlivní pracovní výkon systému. Pokud je vnitřní průměr příliš velký, zvýší se náklady. Proto by měl být vnitřní průměr vhodné velikosti zvolen podle průtoku média. Všechny oleji odolné hadice mají povolený rozsah provozních teplot.

Vhodná provozní teplota může zajistit životnost a tlakovou odolnost hadice. Pokud dlouhodobá pracovní teplota zařízení překračuje povolený teplotní rozsah hadice, je nutné zakoupit speciální hadici, případně oleji odolnou hadici se speciálním ochranným krytem. Je-li dopravované médium speciální, je také nutné zajistit, aby materiál hadice byl kompatibilní s médiem.